Home

Door persoonlijke omstandigheden is mijn praktijk tijdelijk gepauzeerd. Kijk op nvrt.nl voor de contactgegevens van andere therapeuten in de buurt.

Welkom bij Praktijk la Terre voor regressie- en reïncarnatietherapie. Ik ben gevestigd in Almelo. Neem een kijkje op de website. Om een indruk te krijgen van de therapie, staan hieronder een overzicht van onderwerpen.

Jeugd

Je jeugd en de opvoeding die je hebt gehad, bepalen voor een groot deel hoe je als volwassene in het leven staat. Soms is dit op een positieve manier, wanneer je een liefdevolle jeugd hebt gehad en je ouders of opvoeders je ondersteunende bagage meegegeven hebben. Soms heb je in je jeugd je rugtas ook gevuld met negatieve bagage. Deze bagage kan er in je volwassen leven voor zorgen dat je niet leeft zoals je dat graag zou willen.

Met regressie- en reïncarnatietherapie heb je een effectieve aanpak om deze negatieve bagage uit je jeugd te transformeren. Daardoor kan je je leven weer vormgeven zonder de beperkingen die je in je jeugd opgedaan hebt.

Vorige levens

Reïncarnatie is het principe dat de ziel van de mens vaker terugkeer in verschillende levens. in deze levens maak je dingen mee die je soms niet in de dat leven kan verwerken, waardoor je nog steeds last kan hebben van gebeurtenissen uit eerdere levens.

Sommige mensen hebben concrete gevoelens of gedachtes die te herleiden zijn naar een vorig leven. Weer anderen hebben geen enkel gevoel uit of geloof in vorige levens. Voor regressie- en reïncarnatietherapie is het helemaal niet belangrijk of je overtuigt bent dat je eerdere levens hebt gehad. Zelfs als je er niks mee hebt, kan je prima sessies doen.

Door het doen van sessies ga je de nawerking die je nog hebt van een onverwerkte gebeurtenis in een vorig leven beëindigen.

Traumatische gebeurtenis

Het meemaken van een heftige gebeurtenis is niet per definitie traumatisch. We spreken van een trauma wanneer een gebeurtenis onverwerkt is, met andere woorden: na de gebeurtenis zijn er negatieve gevolgen merkbaar die niet vanzelf weggaan: je voelt je anders dan daarvoor in een negatieve zin. Je hebt bijvoorbeeld last van huilbuien of woedeaanvallen, je slaapt slecht of je hebt last van nachtmerries of flashbacks. Misschien heb je nergens meer zin in of kan je juist niet meer alleen zijn.

In de sessies gaan we samen op zoek naar wat je nodig hebt om de gebeurtenis alsnog te verwerken, zodat het natuurlijke verwerkingsproces door kan gaan.

Verlies en Rouw

Het verlies van een dierbare, je werk of een andere ingrijpende verandering, het kan een flinke impact hebben op je leven. Als je in staat bent het verlies of de verandering een plek te geven, dan is gewoonlijk een periode van een aantal maanden genoeg en zou je weer lekker in je vel horen te zitten. Rouw verloopt gewoonlijk in een aantal fasen, die voor iedereen weer anders zijn. Het einddoel is hetzelfde, namelijk de gebeurtenis een plek kunnen geven, zodat je verder kan met je leven.

Het is belangrijk de fasen van rouw te doorlopen, zodat je het een plek kan geven. Regressie- en reïncarnatietherapie heeft verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met onverwerkt verlies en rouw.

Operaties

Operaties of andere medische ingrepen zonder narcose kunnen ingrijpend zijn en gepaard gaan met spanning en stress. Ingrepen onder narcose zijn per definitie traumatisch, doordat het lichaam verdoofd wordt en je normale reacties dus niet meer kunnen plaatsvinden. Afhankelijk van de behandeling in het ziekenhuis en de omstandigheden van je herstelproces, kan je na zo’n dergelijke ingreep weer helemaal opknappen.

Wanneer je het gevoel hebt dat je je weken na de ingreep nog steeds ‘anders’ voelt dan daarvoor, is er sprake van een onverwerkte traumatische ervaring. Je voelt je bijvoorbeeld verdrietig, angstig of hebt gedachtes die je daarvoor nooit had. Of het lukt je niet de oude draad van je leven weer op te pakken, ook al is er fysiek volgens de arts niks meer aan de hand. Maar ook  fantoompijn of verdriet over delen of organen die weggenomen zijn kan ervoor zorgen dat je je niet meer de persoon voelt die je voor de ingreep was.

Geboorte

In de regressie- en reïncarnatietherapie is de geboorte een heel belangrijk moment. De manier waarop je geboren bent, bepaalt hoe je in het leven staat. Gebeurtenissen rondom je geboorte kunnen ervoor zorgen dat je een beperkende levensdefinitie hebt die voor veel last kan zorgen in je verdere leven. Een geboortesessie stelt je in staat deze beperkende levensdefinitie los te laten, zodat je met een hernieuwde energie verder kan.